Theology

Chuť žiť (Výzvy pre súčasné kresťanstvo)

Politicky nekorektná prednáška českého kňaza a intelektuála o súčasných mladých
Potrebujú dnešní mladí aby sme na nich nahučali alebo aby sme im dopriali ticha? Sú dnešní mladí kresťania mäkší než generácia ich rodičov? V čom je pastorácia mladých odlišná v “ateistickom” Česku od “katolíckeho” Slovenska?
Vstup: 7€/4€ (študent) Dnešná doba je plná fejsbukov seriálov a imiďžu. Každý mladý, veriaci či neveriaci má kopec svojich starostí počínajúc školou cez rozpadnuté vzťahy až po brigády. Avšak, to hlavné, čo mladým veriacim podľa Orka chýba, je chuť žiť. Chuť žiť naplno a s odvahou, a tak svojím životom poukázať na to, že život viery je život radosti, plnosti a srandy. Aj keď sa cestou občas netrafíme. Na naše vyžiadanie príde Orko s nami diskutovať o svojich nevyžiadaných radách.
20382.jpg

Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha je v našich končinách známym menom. Český kňaz, teológ, pedagóg, skaut a spisovateľ vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku na Masarykovej univerzite v Brne. Ako prírodovedec sa zúčastnil dvoch expedícií na Antarktídu, ktoré približuje vo svojej knihe Poslední země: Antarktida. V jeho tvorbe sa často prelínajú teologické úvahy s vedeckými poznatkami z oblasti evolučnej biológie, ekológie a genetiky. V roku 2016 vydal komentár k encyklike Laudato Si s názvom Tváří v tvář Zemi. Ako odborník sa špecializuje na otázky evolučnej biológie, lekárskej a environmentálnej etiky.