illustration-123
Church

Marek Orko Vácha: Je viera folklór?

Pohľad Marka Orku Váchy na odlišné žitie viery v súkromí a na verejnosti a ďalšie paradoxy súčasného kresťanstva.
1. Je viera súkromná vec, alebo patrí aj do verejného života? 2. Ako je možné mať plné kostoly a zároveň veľkú mieru korupcie a rozvodov? 3. Ako sa má kresťanstvo prejavovať vo verejnom živote a v súčasnej kultúre?
Pohľad Marka Orku Váchy na odlišné žitie viery v súkromí a na verejnosti a ďalšie paradoxy súčasného kresťanstva.
20382.jpg

Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha je v našich končinách známym menom. Český kňaz, teológ, pedagóg, skaut a spisovateľ vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku na Masarykovej univerzite v Brne. Ako prírodovedec sa zúčastnil dvoch expedícií na Antarktídu, ktoré približuje vo svojej knihe Poslední země: Antarktida. V jeho tvorbe sa často prelínajú teologické úvahy s vedeckými poznatkami z oblasti evolučnej biológie, ekológie a genetiky. V roku 2016 vydal komentár k encyklike Laudato Si s názvom Tváří v tvář Zemi. Ako odborník sa špecializuje na otázky evolučnej biológie, lekárskej a environmentálnej etiky.