illustration-095
Society

Benediktova voľba

Stratégia prežitia pre kresťanov v post-kresťanskom svete
Čo znamená, že žijeme v post-kresťanskej dobe? Sú kresťania ešte na Západe vítaní alebo sme odkázaní na exil z verejného života?
Vychýrený komentátor New York Times David Brooks o Dreherovej knihe píše, že ide o najdôležitejšiu knihu o náboženstve tejto dekády. Dreherova posledná kniha bola preložená do mnohých jazykov, vyšla okrem iného aj v češtine a slovenčine. Ústredným Dreherovým tvrdením je, že dnešná doba na Západe je definitívne post-kresťanská: kresťanský svetonázor viac nie je vítaný ani tolerovaný vo verejnom priestore. Znamená to, že cirkvi držiace sa stáročného pravého učenia napríklad vo veciach dôstojnosti života a ľudských práv, sa musia pripraviť na to, že budú pod čoraz veľkým tlakom zo strany médií, štátu či podnikov. Ako poukazuje Dreher, už v roku 1981 avizoval svetoznámy katolícky filozof Alisdair MacIntyre, že kresťanstvo sa so svojím učením čoskoro stane hlavnému prúdu postmodernej západnej spoločnosti nezrozumiteľným. Dreherova odpoveď? Tak ako sv. Benedikt z Nursie započal obnovu západnej civilizácie po páde Ríma usporiadaným životom svojich mníchov podľa Regule, tak aj dnešní kresťania sú povolaní vytvárať intencionálne komunity, v ktorých budú pestovať autentický kresťanský život. Znamená to stiahnuť sa z kultúry a izolovať sa z verejného života, aby bolo možné uchovať a ustrážiť vieru s nádejou, že niekedy v budúcich dobách kresťanstvo opäť prekvasí Západnú civilizáciu? Alebo je možné žiť Benediktovu voľbu aj uprostred mesta?
Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher is an author and journalist whose best-selling books have been translated into 12 languages. He is a leading commentator on the relationship between Christianity and public life. He is a senior editor at The American Conservative, where he writes a popular blog about religion, culture, and politics, and he publishes often in other journals. In 2017, his best-selling book "The Benedict Option" was described by The New York Times as "the most important religious book of the decade." In 2019, his book "Live Not By Lies," a warning about what he regards as the coming soft totalitarianism, became another bestseller in the United States. He dedicated the book to the memory of Father Tomislav Kolakovic, the founder of the Slovak underground church. He is an Orthodox Christian who lives with his wife and children in Louisiana.