illustration-070
Society

Ideologická neo-kolonizácia Afriky

Ako Európa a Západ pomáhajú Afrike a zabíjajú pritom jej dušu
  • Ako dnešná sekulárna Európa ničí kultúru a ducha Afriky?
  • Čo ponúka Európa Afrike výmenou za ekonomický pokrok?
  • Ako môžeme Afrike naozaj pomôcť a v čom ona môže pomôcť nám?
Nigérijská výskumníčka a ľudsko-právna aktivistka Obianuju Ekeocha ukazuje na odvrátenú tvár humanitárnej a ekonomickej pomoci Západu a Európy pre Afriku. Pod zástierkou pomoci a pokroku sa Afrike ponúka faustovská zmluva s mefistom, keď sú africké krajiny tlačené k tomu, aby prijali hodnoty a náboženstvo sekulárneho euro-amerického individualizmu a progresivizmu. Pod pláštikom ľudských práv pomáhame Afrike tým, že presadzujeme dostupnosť potratov, propagujeme permisívnu sexuálnu morálku, tlačíme na reguláciu pôrodnosti, propagujeme individualistický feminizmus a redefinujeme manželstvo. Ekeocha tento anti-kultúrny import nazýva ideologickým neo-kolonializmom 21. storočia. V minulosti sme z Afričanov urobili otrokov na telesnú prácu a podmanili si ich krajiny, teraz zotročujeme ich ducha. Európa navyše svoju „pomoc“ racionalizuje ekonomickou výhodnosťou: „1 Libra na plánované rodičovstvo (potratové tabletky, kondómy...) ušetrí 6 Libier na verejné zdravotníctvo, pitnú vodu či verejné výdavky.“ Ekeocha sa nerozpakuje tento prístup nazvať „filantropickým rasizmom 21. storočia.“Ako sa môže Afrika postaviť tomuto zotročovaniu ducha na odpor? Ako jej môžeme pomôcť my? Koho nasledujeme?
Obianuju Ekeocha

Obianuju Ekeocha

Obianuju Ekeocha je pôvodom z Nigérie. Je zakladateľkou a prezidentkou iniciatívy Culture of Life Africa. Táto organizácia sa zameriava na podporu kultúry života v Afrike, ochranu manželstva, materstva a dôstojnosti rodinného života. Táto medzinárodne uznávaná pro-liferka od roku 2006 žije a pracuje vo Veľkej Británii ako špecialista na biomedicínsky výskum v hematológii. Organizuje pro-life konferencie a pochody, osobne bola rečníčkou na pro-life podujatiach vo viac ako 15 rôznych krajinách sveta. Verejne prednáša a publikuje, pričom jej slová majú celosvetový dopad skrze vystúpenia v OSN, vo svetových médiach ako CNN a v mnohých ďalších internetových portáloch a novinách. Za poradkyňu v pro-life témach si ju prizvalo už niekoľko politikov.