• Je Eucharistia liek alebo hrozba?
  • Sú zatvorené kostoly v poriadku, ak sú hypermarkety otvorené?
  • Je epidémia Boží trest, pomsta prírody alebo "normálna" súčasť prírodného sveta?

Diskusia prinesie pohľad cirkví na slovensku na dnešné dni.

Štefan Fábry

Štefan Fábry

Kňaz Žilinskej diecézy, v súčasnosti tajomník Diecéznej liturgickej komisie Žilinskej diecézy a člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Študoval na RKCMBF UK v Bratislave, doktorandské štúdium na CMBF UP v Olomouci. Je dlhoročným spolupracovníkom vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha pri vydávaní liturgických kníh a Rádia Lumen v otázkach liturgie.

Gajdos.jpg

Marcel Gajdoš

Gréckokatolícky kňaz a predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie. Venuje sa najmä prekladaniu bohoslužobných textov zo staroslovenského a gréckeho jazyka. Je ženatý a má šesť detí.

Soroka.jpg

Peter Soroka

Peter Soroka, duchovný správca Pravoslávnej cirkvi v Osadnom a Hostoviciach. Obec Osadné je známa kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tamojším pravoslávnym chrámom.

zentner.jpg

Jakub Václav Zentner

Rímskokatolícky kňaz pôsobiaci v Kňažskom bratstve sv. Petra, ktoré sa snaží uchovať identitu tradičnej rímskej liturgie. Teológiu študoval v Nemecku a USA, po vysviacke pôsobil dva roky najmä v Nemecku. Od roku 2018 je kaplánom určeným pre veriacich, ktorí žiadajú slávenie Eucharistie a ďalších sviatostí v tradičnom rímskom ríte. Od roku 2019 je správcom farnosti a pútnicke miesto v obci Římov ako aj superiorom Domu sv. Jána Nepomuckého v Římově.