• Ako pomôcť deťom nastúpiť na cestu objavovania emócií, vzťahov a sexuality?
  • Prečo majú kresťania problém hovoriť s deťmi o sexualite?

Na pozadí úspešnej knihy Láske sa treba učiť sa v diskusii dozviete, že sexuálna výchova nie je niečím tajným, a pri správnej aplikácii môže viesť ku kráse: k radosti žiť, milovať a cítiť sa milovaný.

Viac o knihe.

Diblikovci.min-350x350.format-jpeg.jpg

Františka a Karel Diblíkovci

Františka Diblíková, psychologička a psychoterapeutka, Karel Diblík, ekonóm. Manželia a Rodičia štyroch detí vo veku 6-12 rokov. Ako manželia vedú kurz - Up2Me pre tínedžerov, ktorý spája sexuálnu a emocionálnu výchovu.

Matejova.min-350x350.format-jpeg.jpg

Monika Matejová

Monika Matejová, psychologička a psychoterapeutka. Pracovala s deťmi s vývinovými a emočných poruchami v Detskej fakultnej nemocnici. Dnes sa venuje terapeutickej práci s deťmi a dospelými s emočných poruchami.