• Rozdelí alebo spojí vírus Európu?
  • Ktorý vírus Európe škodí najviac: nacionalizmus, globalizmus alebo koronavírus?
  • A kto ponúka budúcej Európe lepšie riešenia: konzervatívci alebo progresívci?

Európska Únia a svet v posledných rokoch stoja na križovatkách. V Európe silnie spor medzi populistickým nacionalizmom a progresívnymi a často veľmi zelenými liberálmi. Medzinárodné vzťahy poznačila obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou. Ruské tlaky na destabilizáciu európskej integrácie silnejú, juhoeurópske ekonomiky sa ešte celkom nezotavili z poslednej dlhovej krízy… a to všetko sa udialo už pred príchodom globálnej pandémie koronavírusu a pred začiatkom - pravdepodobne - globálnej ekonomickej recesie.

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann

Toto podujatie v krátkosti uvedie europoslankyňa Miriam Lexmann.

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa v Európskom parlamente. Pred jej zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radcu v Rade Európy a v Európskom parlamente, pôsobila Miriam tiež ako osobitný stály zástupca NR SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa tiež venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje v zahraničných médiách.

Miriam vedie niekoľko projektov s cieľom eliminovať dezinformácie a nepravdu na internete a postaviť pravdu do centra politického diskurzu v Európe. Je tiež členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a poradcom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre zahraničné a európske otázky.

Simecka.png

Michal Šimečka

Michal Šimečka, slovenský novinár, výskumník a poslanec Európskeho parlamentu. Je jedným zo zakladajúcich členov Progresívneho Slovenska, v ktorom zastáva funkciu podpredsedu.

vondra.jpeg

Alexandr Vondra

Alexandr Vondra je český pravicový politik, člen Občianskej demokratickej strany, bývalý disident, signatár Charty 77 a atlantista. Od roku 2019 je poslancom v Európskom parlamente. Je tiež niekdajším ministrom zahraničných vecí ČR, ministrom pre európske záležitosti ČR a ministrom obrany ČR. Je ženatý, s manželkou má tri deti a v roku 2017 sa nechal pokrstiť.