• Ako rozpoznať a rozvíjať náboženský potenciál dieťaťa už od útleho detstva?
  • Čo robiť, aby sme deťom pomohli budovať si živý vzťah s Bohom a čoho sa naopak vyvarovať?
  • Dokáže odovzdávanie viery našim deťom aj nás priviesť bližšie k Bohu?

V diskusii sa dozviete viac o detskej spiritualite a jej špecifikách z pohľadu desiatkami rokov overeného programu Katechéz Dobrého pastiera. Hovoriť budeme aj o praktických možnostiach, ako doma deťom pomôcť budovať vzťah s Bohom, ako sa modliť tak, aby sme deti nadchli a neodradili. Témou bude tiež Sv. písmo a liturgia. Zameriame sa najmä na deti vo veku tri až šesť rokov, no inšpiráciu tu môžu nájsť aj rodičia starších detí.

Podujatie moderuje Annamária Cerovská

Lenka Bene

Lenka Bene

Lenka Bene po rokoch manažérskej a konzultantskej práce v oblasti zlepšovania firemných procesov a zákazníckej skúsenosti dala svoje srdce práci s deťmi v programe Katechéz Dobrého pastiera. V súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka OZ Átrium Dobrého pastiera. Spolu s rodinou žije pri Bratislave.

Maria_Dzurillova.jpg

Mária Dzurillová

Mária Dzurillová sprevádza deti programom Katechéz Dobrého pastiera. Oslovilo ju najmä prepojenie náboženskej výchovy s montessori pedagogikou, na ktorej je program postavený. Okrem detí sa venuje aj dospelým, ktorí rovnako pracujú s touto metódou.

Maria_Srokova.jpg

Mária Sroková

Mária Sroková rada pracuje pre projekty, ktoré majú zmysel, aktuálne je to organizácia Teach for Slovakia. Je taktiež nadchnutá pre dielo Katechéz Dobrého pastiera. Vďaka nim sa, podľa vlastných slov, stáva lepším človekom.