• Aké boli najdôležitejšie životné milníky Ivana Eľka?
  • Ako je podľa neho možné nasledovať Krista v 21. storočí?
  • Hrozí, že sa slovenskí evanjelici prispôsobia v chápaní manželstva sekulárnej spoločnosti?

Hosťom úvodného podujatia BHD bude evanjelický generálny biskup Ivan Eľko. V rozhovore s moderátorom a následne i s publikom priblíži hlavné mílniky svojej životnej a duchovnej cesty. Dotkne sa aj zlomových bodoch diania v Evanjelickej cirkvi v posledných desaťročiach a aktuálnych duchovných otázok. Nevyhne sa ani aktuálnym diskusiám medzi evanjelikmi na Slovensku a vo svete o správnom chápaní manželstva a sexuálneho života a o ochrane nenarodeného ľudského života.   

Ivan Eľko.jpg

Ivan Eľko

Ivan Eľko je slovenský evanjelický duchovný, ktorý pôsobí od roku 2018 ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave pôsobil ako farár v Kostolnom, Krajnom a Nitre. V marci 2019 sa stal predsedom Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike.

Martin Mihálik.webp

Martin Mihálik

Martin Mihálik študoval právo a teológiu z ktorej má aj doktorský titul. Už osem rokov sa venuje vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách. Je odborným konzultantom pre náboženstvo vo vzdelávacom projekte Kolégia Antona Neuwirtha - Citadela. Citadela ponúka kvalitné katolícke vzdelanie pre žiakov prvé stupňa. Teológia, ktorú má aj vyštudovanú je mu aj vo voľnom čase záľubou.