• Čo je dnes najväčšou výzvou pre Katolícku cirkev?
  • Ako by mali biskupi reagovať na krízu viery?
  • Môžu katolíci podporovať registrované partnerstvá?

Budeme hovoriť o kríze, ktorá zasiahla Cirkev i celú západnú civilizáciu v posledných desaťročiach. Zamyslíme sa nad možnými cestami duchovnej a morálnej obnovy a nad spôsobom, ako by k obnove mohli prispieť krajiny strednej a východnej Európy. S kardinálom preberieme aj jeho vzťah ku trom pápežom, ktorí výrazne zasiahli do jeho života (Ján Pavol II., Benedikt XVI. a František). S kardinálom, ktorý jedno desaťročie pôsobil ako diecézny biskup v Regensburgu, sa zamyslíme aj nad úlohou biskupov v dnešnej dobe a nad tým, ako môžu byť laici biskupom najlepšie nápomocní. Neobídeme ani aktuálnu kontroverziu súvisiacu s výrokom Svätého Otca Františka o zákonnom uznaní spolužitia homosexuálnych párov.

Vita_Kardinal_Mueller-906x1024.jpeg

kardinál Gerhard Ludwig Müller

Gerhard Ludwig Müller is a German Roman Catholic Cardinal. He was a Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith until 2017. He served as President of the Pontifical Commission “Ecclesia Dei”, the Pontifical Biblical Commission and the International Theological Commission. He is Bishop Emeritus of Regensburg.

Veronika Bočkayová

Veronika Bočkayová je jedna z hlavných organizátorov festivalu Košické Hanusové dni. Je tiež členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa, pre ktoré v súčasnosti pracuje. Veronika študovala angličtinu a nemčinu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pochádza z nemeckého Mníchova, momentálne býva v Košiciach.