Pavol Grach

Pavol Grach

Pavol Grach vyštudoval teológiu na Universitá Pontificia Salesiana, neskôr sa špecializoval v odbore fundamentálna teológia na Facoltá Teologica dell’Italia Settentrionale v Miláne. Je autorom niekoľkých kníh vydaných vo vydavateľstve Don Bosco. V súčasnosti pôsobí ako prednášajúci profesor na saleziánskom teologickom inštitúte Universitá Pontificia Salesiana v Turíne, kde prednáša fundamentálnu teológiu.