Julo Slovák

Julo Slovák

Julo Slovák je verejnosti známy predovšetkým ako zakladateľ projektu Godzone. Tvrdí, že tento projekt vznikol ako odpoveď na výzvu Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Projekt Godzone dnes zastrešuje animátorskú školu, evanjelizačné podujatia vo farnostiach, konferencie a mnoho iných zaujímavých aktivít. Julo tiež spieva a hrá v kapele ESPé.