Mária Laitnerová

Mária Laitnerová

Momentálne pracuje ako mentorka a ambasádorka programu Teach for Slovakia. Predtým, než v rámci Teach for Slovakia učila dva roky na ZŠ v Budimre, pracovala ako ekonomický atašé na Britskej ambasáde v Bratislave. Je členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.