Martin Uháľ

Martin Uháľ

Pôsobí na katedre sociálnej práce na Katolíckej univerzite a Inštitúte aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza. Je katolíckym kňazom, pomocným duchovným v Myslave.