Ján Šimulčík

Ján Šimulčík

Narodil sa v roku 1970 v Šintave. Vyštudoval bioinžinierstvo a učiteľstvo. Počas rokov 1986-1989 sa zúčastňoval na aktivitách tajnej cirkvi. Okrem iného vylepoval plagáty, ktoré informovali o konaní manifestácie. Na Katedre slovenských dejín FF UK absolvoval rigorózne a doktorantské štúdium. Publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných článkov a je autorom viacerých kníh. Venuje sa problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu. Je zakladateľ portálov www.svieckovamanifestacia.sk a www.samizdat.sk. Je ženatý a je otcom štyroch detí.