Miloš Lichner

Miloš Lichner

Miloš Lichner je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. V roku 1992 nastúpil do noviciátu rehole Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Následne študoval dva roky v Paríži patrológiu na jezuitských fakultách Centre Sèvres a pastoračne bol zodpovedný za českú farnosť v Paríži. Pôsobil ako sekretár Provinciála jezuitskej provincie, bol prefektom zodpovedným za formáciu rehoľných seminaristov, vyučoval dogmatickú teológiu, patristiku a viedol viaceré odborné semináre z patrológie na TFTU. V roku 2008 bol vyslaný znovu do Paríža na Centre Sèvres na doktorandské štúdia so zameraním na dogmatickú patristickú teológiu. Vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom jazyku.