roman-holec.jpg

Roman Holec

Prof.PhDr. Roman Holec, DrSc. je slovenský historik špecializujúci sa na slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia, s dôrazom na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šlachty a enviromentálne dejiny. Štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UK v roku 1983, kde v súčasnosti aj pôsobí na Katedre slovenských dejín. Zároveň je od roku 1990 pracovníkom Historického ústavu SAV. Je autorom veľkého množstva monografií a vedeckých štúdií, pričom výsledky svojej práce prezentoval na mnohých medzinárodných kongresoch. Za svoj prínos bol ocenený viacerými oceneniami, okrem iných Striebornou medailou UK.