ivan_kamenec_fotografia.jpg

Ivan Kamenec

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. je slovenský historik zaoberajúci sa politickými a kultúrnymi dejinami Slovenska v 20. storočí, najmä obdobím Slovenského štátu (1939-1945) a problematikou holokaustu. Po zisku vzdelania v obore história-dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK pôsobil v Štátnom slovenskom ústrednom archíve v Bratislave, neskôr v Slovenskom národnom múzeu a od roku 1969 v Historickom ústave SAV. Od roku 2006 externe prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Má za sebou bohatú vedeckú a publikačnú činnosť, je autorom viacerých monografií, veľkého množstva štúdií, esejí a odborných článkov. Za svoj prínos získal niekoľko uznaní, medzi inými ocenenie Vedec roka v roku 2012.