Valúšek.jpg

Juraj Valúšek

O. Juraj Valúšek je katolícky kňaz, vysvätený bol v r. 2007. Pôsobil ako kaplán v Hlohovci, Šali, Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom, v súčasnosti pôsobí ako farský administrátor v Bukovej. Príležitostne celebruje sv. omšu v mimoriadnej forme, ku ktorej ho priviedol záujem o cirkevné dejiny a dejiny liturgie, ako aj čítanie kníh Josepha Ratzingera.