prof_Vladimir Krcmery.jpg

Vladimír Krčméry

Profesor Vladimír Krčméry je významný lekár, odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu. Založil Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na ktorej v súčasnosti pôsobí na pozícii rektora. Podieľal sa aj na vzniku ďalších slovenských vzdelávacích inštitúcii. Je tiež otcom viacerých humanitárnych projektov v mnohých krajinách tretieho sveta. Pomáhal napríklad na zemetrasením zničenom Haiti či v Kambodži, kde rozbehol projekt detských domovov House of Family. Počas prvej vlny pandémie Covid-19 bol jednou z hlavných tvárí krízového štábu. Pochádza z rodiny politického väzňa Silvestra Krčméryho, s manželkou Teréziou spolu vychovali štyri deti.