Don Camillo

Vlastným menom Kamil Dráb študoval teológiu v Bratislave, Tuchowe a Krakove. Ako  grékokatolícky kňaz pôsobil v Starej Ľubovni a v Toronte. V roku 2005 začal v rímskom Centro Aletti pod vedením jezuitov o. kard. T. Špidlíka a o. M. Rupnika študovať sakrálne umenie so špecializáciou na mozaiku. V súčastnosti sa popri pastoračnej činnosti aktívne venuje umeleckej tvorbe. Don Camillo je spoluautorom projektu Centro Arte, ktorý chce byť slovenským náprotivkom talianskeho Centra Aletti.