Ivan Wallenfels

Ivan Wallenfels

Lekár MUDr. Ivan Wallenfels so spolupracovníkmi pracujú už dvanásť rokov v gynekologickej ambulancii Gianna v Žiline, zriadenou Fórom života a Žilinskou diecézou. Na ambulancii sú dodržiavané princípy katolíckej bioetiky - citlivý prístup k pacientkam a ich plodnosti, i úcta k počatému životu. Ivan Wallenfels vychováva s manželkou Martinou, tiež lekárkou, šesť detí.