Helena Máslová

Helena Máslová

MUDr. Helena Máslová vyštudovala 1. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, na internom lôžkovom oddelení i v liečebni dlhodobo chorých. Skúsenosti zo všetkých týchto pracovísk ju priviedli k psychosomatickej a primárnej medicíne a neskôr k založeniu Centra psychosomatickej starostlivosti.

Dnes sa venuje najmä psychogynekológii, ženskému zdraviu a reprodukcii z pohľadu psychosomatických súvislostí. Je vyhľadávaná médiami pre svoje jasné názory, ktoré zaujíma k súčasným problémom našej spoločnosti. Je matka troch detí a členkou Českej lekárskej komory.