Schola Minor a Františkánska schóla

Schola Minor a Františkánska schóla

Františkánska schóla Bratislava  

je vokálno-inštrumentálny súbor, ktorý interpretuje hudobné diela rôznych štýlových období od stredoveku po súčasnosť. Zvláštnu pozornosť venuje hudbe františkánskej tradície. Pôsobí od roku 2007.

Schola Minor Františkánskeho kostola v Bratislave

je vokálny súbor, ktorý sa špecializuje na interpretáciu gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Vznikol v roku 2013.

Spev: 

Hilda Gulyásová (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová (+ viola), br. Efrém Zemjánek, br. František Mária Kadlečík, br. Rufín Halčin, br. Samuel Takács, Gregor Regeš (violončelo), Lumír Machek (kontrabas), Sylvia Urdová (zbormajster, organ)