en sk
illustration-110
Spoločnosť

Sex pred svadbou, manželstvo v nedohľadne

Ako dnešná doba komplikuje naše možnosti vytvárať stabilné vzťahy
Hosts:
Čo stojí za zmenou sexuálneho správania a vnímania vzťahov? Prečo je také ťažké nájsť partnera? Vieme ovplyvniť očakávania / správanie opačného pohlavia?
Čo stojí za zmenou sexuálneho správania, vnímania manželstva a vôbec rodiny (a jej foriem) ako takej? Mark Regnerus tvrdí, že tieto zmeny nie sú dôsledkom politických rozhodnutí ani ideologických prúdov. Tvrdí, že príčinou tejto spoločenskej zmeny sú technológie. Celkovo ponúka na problematiku vzťahov pomerne pragmatický pohľad. Svet hľadania partnera je v mnohých ohľadoch trhom ako každý iný. Platia v ňom určité zákonitosti: vzťah dopytu a ponuky, očakávania nakupujúcich a ich vyjednávacie pozície. Mark Regnerus nám priblíži, ako vyzerá moderný tzv. „Mating market“. Ako sa mení jeho dynamika, ako prispieva k prehlbovaniu rozdielnych očakávaní mužov a žien a ako to ovplyvňuje našu schopnosť tvoriť stabilné vzťahy a manželstvá.
Mark Regnerus

Mark Regnerus

Mark Regnerus is a professor of sociology at the University of Texas at Austin and a senior fellow at the Austin Institute for the Study of Family and Culture. His main fields of interest are sexual behavior, relationship dynamics, and religion. His article "Sex is Cheap"was the ninth-most downloaded article at Slate in 2011.His books include Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, Mate, and Think about Marrying, Forbidden Fruit: Sex and Religion in the Lives of American Teenagers,and Cheap Sex: The Transformation of Men, Marriage, and Monogamy,all published by Oxford University Press. He and his wife Deeann have three children.