Dať alebo nedať almužnu žobrakovi pri kostole? Ako rozlíšiť manipuláciu od reálnej potreby? Pomáhať individuálne osobne alebo radšej v rámci organizácie?
Vstup: 5€/3€ (študent) Dať alebo nedať almužnu žobrakovi pri kostole? Každý deň sme vystavovaní tejto dileme. Neuvedomujeme si čo všetko jedným alebo druhým skutkom môžeme spôsbiť a že na reálnu pomoc možno stačí menej ako si myslíme. Ako rozlíšiť manipuláciu od reálnej potreby? Tieto otázky si budeme klásť s tými, ktorí sa sa venujú ľuďom bez domova. Čo ich k tomu motivuje? Niektorých náboženstvo iných nie. Prečo to robia? Nemali by sme to robiť všetci? Však čo ste urobili jednému z týchto, mne ste urobili.
Michal Oláh

Michal Oláh

Sociálny pracovník a terapeut v resocializačnej komunite Antona Srholca - RESOTY. Ako profesor sociálnej práce na viacero univerzitách navštevuje rozvojové krajiny a rómske komunity, kde sa snaží nájsť kľúče k riešeniu materiálnej i duševnej chudoby. Bez pátosu považuje desatoro za univerzálne riešenie väčšiny sociálnych problémov v spoločnosti. Je šéfredaktorom časopisu Clinical Social Work an Health Intervention.
Jozef Kákoš

Jozef Kákoš

V septembri 2017 sa stal riaditeľom organizácie Depaul Slovensko, keď v predchádzajúcich rokoch pracoval v organizácii ako zástupca riaditeľa a jeho hlavnou úlohou bolo vedenie tímu, manažment a koordinácia projektov organizácie. V minulosti tiež riadil rôzne projekty od humanitárnej pomoci, cez vzdelávacie projekty pre mladých, až po integráciu utečencov na Slovensku.
Nina Beňová

Nina Beňová

Etnologička, pracuje v občianskom združení Proti prúdu (Nota Bene) na výskumoch a návrhoch systémových opatrení pri riešení bezdomovectva na Slovensku. Aktuálne pripravuje stratégiu riešenia bezdomovectva na Slovensku. Spolupracuje s Inštitútom pre výskum práce a rodiny pri ministerstve práce na dvojročnej výskumnej úlohe. Vzdeláva odbornú verejnosť prostredníctvom konferencií a seminárov, aj deti v školách. Žije v Závažnej Porube pri Liptovskom Mikuláši.
Mária Dudová

Mária Dudová

Profesionálna HR manažérka, ktorá posledný polrok strávila dobrovoľníckou prácou v Ríme, mieste zrodu Komunity Sant'Egidio. Toto laické spoločenstvo je postavené na 3 pilieroch: modlitbe, chudobných a mieri. Na Slovensku sa venuje najmä ľuďom bez domova, s ktorými sa snaží budovať priateľstvá a príjimať ich takých akí sú. Za 10 rokov svojho pôsobenia sa rozšírili z Bratislavy do ďalších 5 miest kde sa stretajú so svojimi kamarátmi na ulici, ich pomoc je čisto dobrovoľnícka.