Aké sú najväčšie výzvy Slovenska z pohľadu kresťanskej kultúry?

Kam smerujeme v náboženstve, politike, ekonomike a kultúre?

Ako reagovať na výzvy dneška?

profil_Luteran_300x300

Martin Luterán

Martin Luterán vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o. i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Svoje akademické príspevky prezentoval na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Katare a na Slovensku. V roku 2002 založil Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré viedol do roku 2011. V súčasnosti je členom čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa. V r. 2009 založil a vedie Kolégium Antona Neuwirtha. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj pre odbornú verejnosť.

Anna Záborská

Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská predsedníčkou politickej strany Kreťanská únia. Patrí k najvplyvnejším a najaktívnejším poslancom presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného svedomia. Angažuje sa ako ľudskoprávna aktivistka (spoluzakladala Fórum života a Slovenskú spoločnosť pre rodinu). Je tiež aktívna v mimovládnych organizáciách ako napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Slovenská katolícka charita a Hnutie katolíckych žien. Je dcérou významného humanistu, politika, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha.

Ján Šimulčík

Ján Šimulčík

Narodil sa v roku 1970 v Šintave. Vyštudoval bioinžinierstvo a učiteľstvo. Počas rokov 1986-1989 sa zúčastňoval na aktivitách tajnej cirkvi. Okrem iného vylepoval plagáty, ktoré informovali o konaní manifestácie. Na Katedre slovenských dejín FF UK absolvoval rigorózne a doktorantské štúdium. Publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných článkov a je autorom viacerých kníh. Venuje sa problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu. Je zakladateľ portálov www.svieckovamanifestacia.sk a www.samizdat.sk. Je ženatý a je otcom štyroch detí.
Monika Klobušická.png

Monika Klobušická

Mgr. Mgr. Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva (súčasť Paneurópskej vysokej školy). V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. Je spoluzakladateľkou agentúry Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Je tiež spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa a v súčasnosti je členom jeho čestnej rady.