Bola sviečková demonštrácia prelomom v slovenských dejinách? Kto sa najviac zaslúžil o pád komunistického režimu? Aký bol vzťah českého a slovenského disentu?
Vstup: 5€/3€ (študent) Tisícky ľudí vydalo svedectvo o spravodlivosti a pravde. Sviečková manifestácia nebola iba náboženská záležitosť, ale predovšetkým manifestácia za ľudské práva. Ľudia, ktorí tam prišli, išli na námestie manifestovať za slobodu, hoci vedeli, že možno neskôr budú za prítomnosť na nej perzekuovaní. A napokon spustila lavínu vo svete. Odkaz sviečkovej manifestácie spred 30-tich rokov od nás vyžaduje, aby sme neboli ľahostajní ani dnes. Príďte si vypočuť detaily od historikov Jána Šimulčíka a Františka Neupauera. Všetko čo ste kedy chceli vedieť o Sviečkovej manifestácii.
František Neupauer

František Neupauer

František Neupauer je historik, učiteľ a publicista. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prednáša o novodobých dejinách. V rámci Ústavu pamäti národa pracuje na témach kolektivizácia, Černobyľ 1986 a nesloboda, Sviečková manifestácia. Je zakladateľom občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, ktoré sa venuje témam pamäte prostredníctvom prednášok, didaktiky dejepisu, seminárov pre učiteľov a žiakov a rôznych iných podujatí.
Ján Šimulčík

Ján Šimulčík

Narodil sa v roku 1970 v Šintave. Vyštudoval bioinžinierstvo a učiteľstvo. Počas rokov 1986-1989 sa zúčastňoval na aktivitách tajnej cirkvi. Okrem iného vylepoval plagáty, ktoré informovali o konaní manifestácie. Na Katedre slovenských dejín FF UK absolvoval rigorózne a doktorantské štúdium. Publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných článkov a je autorom viacerých kníh. Venuje sa problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu. Je zakladateľ portálov www.svieckovamanifestacia.sk a www.samizdat.sk. Je ženatý a je otcom štyroch detí.