illustration-005
Philosophy

Exhausted democracy

Porovnanie demokracie a monarchie očami politického filozofa a cisterciánskeho mnícha.
Catholic monarchy vs. secular republic? How to govern a modern state? Politics for common good. Fact or fiction?
Väčšina ľudí v dnešnom vyspelom svete považuje demokraciu za jediný prijateľný spôsob usporiadania štátnej moci. Reálnu vládu dedičného panovníka by dnes asi len málokto považoval za zlučiteľnú s ideálmi slobody a spravodlivosti. Naproti tomu mnohí klasickí filozofi a veľkí kresťanskí myslitelia pokladali monarchiu za najlepšiu formu vlády. Cieľom prednášky a následnej diskusie bude kritické zhodnotenie tohto názorového rozporu. P. Edmund Waldstein OCist sa vo svojej prednáške zameria na otázku, či bezpodmienečné trvanie na demokratickom zriadení nevychádza z mylného presvedčenia, že úlohou vládnucich je presadzovanie ich súkromných záujmov. Porovná demokraciu a monarchiu vzhľadom na ich vhodnosť pre dosiahnutie spoločného dobra a jednoty spoločnosti. Položí si tiež otázku, čo sú silné a slabé stránky dnešného politického zriadenia a ako by sa dal ústavný systém demokratických republík vylepšiť. Prednáška je v angličtine bez tlmočenia.  
Edmund Waldstein

Edmund Waldstein

Edmund Waldstein je kňazom a mníchom cisterciánskeho opátstva Heiligenkreuz v blízkosti Viedne. Narodil sa v Taliansku, vyrástol v USA a Rakúsku. Bakalárske štúdiá absolvoval na Thomas Aquinas College v Kalifornii a na Hochschule Heiligenkreuz v Rakúsku vyštudoval morálnu teológiu. Za kňaza bol vysvätený v roku 2011. Pokračuje v doktorandskom štúdiu na Viedenskej univerzite. Jeho otec, teológ Michael Waldstein pôsobil ako zakladajúci prezident a učiteľ na rakúskom Medzinárodnom teologickom ústave.