illustration-124
Society

Prijatie alebo Pride (hrdosť)

Cesty prijatia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
  • Čo je za príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu?
  • Ako sme pripravení prijímať ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu?
  • Vieme, čo potrebujú od rodiny, priateľov, spoločenstiev a cirkví?
Viacerí reintegratívni terapeuti pri riešení tráum a závislostí pracujú aj s ľuďmi, prežívajúcimi neželanú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Postupne spoznávajú ich životné príbehy a objavujú v nich niektoré spoločné témy. Zisťujú, že keď sa ich klienti rozhodnú riešiť pocit zahanbenia a neistoty, spojený s ich pohlavnou identitou a nájsť integrujúci pocit sebadôvery v tom, kým sú ako muži vo vzťahu k ostatným mužom, príťažlivosť k rovnakému pohlaviu má tendenciu klesať. Často pritom nachádzajú nový potenciál pre príťažlivosť k opačnému pohlaviu. Ľudia, prežívajúci neželanú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu potrebujú v prvom rade súcitné pochopenie, že ich prežívanie príťažlivosti je vo svojej podstate emocionálnou a vzťahovou výzvou. Potrebujú komunity, ktoré ich príjmu s pokorou a umožnia im prežiť korektívne emocionálne skúsenosti.   Cesty prijatia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Viac informácii o prednáškach Tima Longa na Slovensku na www.timlong.sk
Timothy D. Long

Timothy D. Long

Timothy D. Long je licencovaný manželský a rodinný psychoterapeut, ukončil magisterské štúdium na Covenant Theological Seminary (Master of Counseling, Master of Divinity). V súčasnosti je klinickým riaditeľom Kainos Christian Therapy v Beverly Hills v Kalifornii (USA), kde poskytuje reintegratívnu terapiu, AEDP, EMDR a terapiu zameranú na emócie (EFT). Spoločne so svojím tímom pomáha párom, jednotlivcom, dospievajúcim a rodinám v riešení manželských kríz, sexuálnych problémov, pri závislostiach, depresiách, úzkostiach, obsedantno-kompulzívnych poruchách, a tiež pri liečbe a zotavovaní sa zneužívaných a zanedbávaných detí. Okrem toho, že napomáha klientom k trvalej zmene, sa venuje výcviku psychoterapeutov a integrácii viery a terapie. Žije v Los Angeles so svojou manželkou a dcérou.