Ako byť kvasom a nezmeniť sa na sladký cukor? Ako nepodľahnúť tlaku doby ale ani ponuke falošných mesiášov Kde sú hranice kompromisov v živote a v politike?
M. Kuffa ako najväčší liberál? Ale kto iný dnes žije svoju slobodu radikálnejšie ako farár, čo si aj do parlamentu nebojí obliecť reverendu? Ešte včera superstar slovenského katolicizmu, o ktorom točili filmy zahraničné produkcie, dnes takmer persona non grata. Pre jedných prorok, ktorého mnohí nasledujú, pre iných ten, ktorý by urobil lepšie, ak by ostal pri svojich chudobných. Prečo nás tak vyrušuje a znepokojuje? Pretože neustále hovorí o potratoch a genderi, akoby Cirkev a kresťanstvo neponúkali aj iné témy alebo preto, že sa k nemu hlási anti-systém a on sa od neho nedištancuje, či skôr preto, že sa neriadi politickou rétorikou slušnosti, ale Evanjeliom a odvážne pomenúva veci, ktoré sa v mene politickej korektnosti stali domnelo nedotknuteľnými (LGBT, gender ideológia či kultúra smrti) a ktorých sa my často ustráchane stránime a ústupčivo bojíme? V kritickej diskusii s M. Kuffom chceme klásť otázky najmä na kresťanskú identitu vo verejnom živote. Napríklad otázky, či má byť obrana evanjeliových a prirodzených hodnôt priorita pre kresťanov vo verejnom živote, či ich majú brániť aj za cenu odmietnutia alebo polarizácie a či aj s ľuďmi, ktorých minulosť odstrašuje. Ako nasledovať Krista dnes? V čom spočívajú faustovské pokušenia angažovanosti vo verejnom živote? A akú podobu má dnešný Mefisto?  
Dr.h.c. Ing. Mgr. Marián Kuffa

Dr.h.c. Ing. Mgr. Marián Kuffa

Marián Kuffa je rímskokatolícky kňaz a predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Narodil sa v roku 1959 v Kežmarku. V detstve sa venoval karate. S priateľmi tiež chodil opravovať veže kostolov a bavilo ho horolezectvo. Pôvodne neplánoval, že by sa stal kňazom. Keď mal okolo 20 rokov, tešil sa, že sa ožení a bude mať deti. Pri výstupe na Gerlachovský štít sa pod ním odtrhol kus skaly – nasledoval dvadsaťmetrový pád. Záchranárom trvalo 13 hodín, kým ho dopravili do nemocnice. Cítil, že Boh mu vrátil život a vtedy v ňom dozrelo predsavzatie vrátiť svoj život Bohu – tým, že sa bude venovať ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. V roku 1994 začal pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz v Žakovciach. Na opravách fary začal v ťažkých podmienkach pracovať s ľuďmi z polepšovne, s navrátilcami z väzenia, vrátane tých, ktorí si odpykávali tresty za najťažšie zločiny. „Vedel som, že keď od týchto ľudí odídem, budem obyčajný teoretik,“ povedal Kuffa. Postupom času opravu fary dokončili a pristavali alebo opravili ďalšie objekty.