• Oplatí sa kvôli pravde prísť o lukratívne zamestnanie?
  • Oplatí sa kvôli pravde pokaziť si vzťahy s priateľmi?
  • Oplatí sa kvôli pravde prísť o dobré meno?
13. októbra 2019 bol kanonizovaný za svätého John kardinál Henry Newman. Newman, pôvodne anglikánsky profesor na Oxforde, neskôr po konverzii zakladateľ katolíckej univerzity v Dubline, oratorián v Birminghame a nakoniec kardinál je viac ako vhodným svätcom pre dnešnú dobu. Newman viac než iné dobrá hľadal pravdu a nasledoval svoje svedomie. To ho priviedlo do Katolíckej cirkvi, ale za cenu straty priateľov, postavenia i dobrého mena. Čo nám jeho príbeh dnes môže povedať? O nedeliteľnosti nasledovania pravdy a Krista, o odvahe znášať nepríjemné dôsledky straty prestíže, o srdci aj rozume, o pádoch aj víťazstvách svetca, ktorý sa nechal zhodiť z piedestálu, o tom všetkom bude v interaktívnej prednáške rozprávať známy košický kňaz, akademik z teologickej fakulty Katolíckej univerzity a stálica Košických Hanusových dní Pavol Hrabovecký. Hraboveckého interaktívne prednášky o velikánoch kresťanskej kultúry obsahujúce inscenované výstupy hlavných aktérov patria už tradične k vrcholom festivalu.
IMG_6871.jpeg

Pavol Hrabovecký

Pavol Hrabovecký je kňazom Košickej arcidiecézy a prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Prednáša Fundamentálnu teológiu a Ekumenizmus. Venuje sa apologetike a štúdiu G.K. Chestertona, C.S. Lewisa, J.R.R. Tolkiena a J. H. Newmana. Donedávna pôsobil ako šéfredaktor časopisu Verbum - časopisu pre kresťanskú kultúru.