illustration-089
Church

Viera silnejšia ako Al-Káida

Svedectvo pakistanského kňaza o odvážnom nasledovaní Krista, ktoré potrebujeme počuť.
  • Čo nás učí svedectvo pakistanských kresťanov odsúdených na smrť o kresťanskom živote?
  • Čo nás ich situácia učí o vzťahu medzi kresťanstvom a islamom?
  • Ako im môžme pomôcť: otvorením hraníc, peniazmi, apelmi na politikov, modlitbou?
Kresťania v Pakistane, tvoria menej ako pol percenta obyvateľov. Zákonodarstvo Pakistanu obsahuje prvky moslimského práva Šarie. Za urážku proroka Mohameda tak hrozí trest smrti. V krajine navyše operujú teroristické organizácie ako Taliban, Al-Kaida či Islamský štát, ktoré vyhlásili kresťanom vojnu na život a na smrť. Viacerí kresťania boli v poslednom čase obvinení z urážky Islamu a odsúdení na trest smrti. Najznámejším prípadom je Asia Bibi, ktorej sa až po ôsmych rokoch vo väzení (bola odsúdená na smrť obesením) a vďaka medzinárodnému tlaku, aj za účasti slovenského komisára EU, podarilo nájsť azyl v Kanade. Ako sa žije kresťanská viera v krajine, kde vás môžu ukameňovať na základe nespravodlivého udania? Čo nás svedectvo odvážnych kresťanov učí o kresťansko-moslimských vzťahoch? Ako nám toto svedectvo pomáha pri vytváraní si postoja k migrácii do Európy? Čo kresťania v Pakistane, v Iraku a ďalších miestach ohrozených náboženskou netoleranciou a terorizmom naozaj potrebujú? Ako im môžme pomôcť?   moderuje: Ľudmila Pöštenyiová
Emmanuel Yousaf

Emmanuel Yousaf

Otec Emmanuel Yousaf pochádza z mesta Lahore v Pakistane, kde taktiež aktuálne pôsobí ako katolícky kňaz a zároveň národný riaditeľ Katolíckej komisie pre spravodlivosť a mier (CCJP). Táto organizácia sa zameriava na obhajovanie náboženských práv kresťanov v Pakistane a mapovanie ich porušovania (nútené konverzie na islam, nábožensky motivované násilie, znevýhodňovanie, a pod.) Emmanuel Yousaf navštívi Slovensko na pozvanie pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v rámci podujatia Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom. Cieľom tejto akcie je zvyšovať verejné povedomie o stave náboženskej slobody vo svete, informovať o situácii prenasledovaných kresťanov a spájať veriacich v modlitbe. Na Slovensku je táto téma stále pomerne neznáma, pričom viac ako 300 miliónov kresťanov na svete žije v krajinách, kde sú znevýhodňovaní, prenasledovaní, či ohrození.