V posledných rokoch sa v spoločnosti prehlbuje ekologické cítenie – všetci sa snažia žiť zelenšie. Úmerne tomu rastú požiadavky na rôzne inštitúcie, aby sa tomuto trendu prispôsobili tiež svojimi výrobkami a službami, ktoré poskytujú. Istý príklon k tomuto eko-trendu nastal aj v Cirkvi.

  • Je eko-trend založený viac na vedeckých základoch, alebo začína naberať rozmery náboženstva?
  • Ako sa učenie Cirkvi prelína s týmto eko-trendom?
  • Nie je v rozpore s kresťanským náboženstvom?

O týchto a ďalších otázkach budú diskutovať Marek Orko Vácha (online), ekologická aktivistka a študentka prírodovedeckej fakulty UK Lenka Janigová spolu s ekonómom a politológom Mgr. Zsoltom Gálom, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave.

20382.jpg

Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha je v našich končinách známym menom. S mladými pracuje a pracoval zo všetkých strán: ako akademik na lekárskej fakulte, ako duchovný v pražskej akademickej farnosti, ako angažovaný skaut, či stredoškolský učiteľ v Brne a tiež ako kaplán na moravskom vidieku. Jeho najnovšia kniha, Nevyžádané rady mládeži, čerpá práve z tejto bohatej pastoračnej činnosti.

Michal Čop

Michal Čop

Je dramaturgom festivalu Hanusove dni a členom redakcie denníka Štandard. Vyštudoval politológiu, je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Žije v Snine.