Tomáš Šelc (bas); Schola Minor; Sylvia Urdová, dirigentka, organ Michaela Heráková (soprán), Josef Sládek (tenor) Spevácky zbor a komorný orchester Comenius Štefan Filas, koncertný majster; Sergej Mironov, dirigent
Liturgia je miestom, kde sa krása stretáva s pravdou. Začiatkom 20. storočia, kedy sa tvorilo moderné Slovensko, sa bratislavský hudobný život sústreďoval okolo uvádzania liturgickej hudby, a to najmä vďaka kvalitným hudobným spolkom. Bol to práve Cirkevno-hudobný spolok pri Dóme svätého Martina, ktorý „si dovolil“ rehabilitovať meno zakladateľa slovenskej národnej hudby, kňaza Jána Levoslava Bellu. Ten po rokoch pastorácie odišiel z katolíckej do evanjelickej cirkvi. Nehľadiac na osobné záležitosti, jeho kompozičná kvalita bola po jeho návrate na Slovensko definitívne potvrdená udelením čestného členstva Cirkevno-hudobného spolku. Po Omši Es dur pre bas a organ zaznie gregoriánsky chorál, ktorý býval pravidelnou súčasťou liturgií v Bratislave pred 2. svetovou vojnou. Po skončení vojny a po tom, čo komunisti postupne ovládli štátne inštitúcie a zdecimovali cirkevný vplyv, sa uvádzanie hudby vysokej kvality oficiálne skončilo listom, v ktorom bol oznam, že činnosť hudobného spolku sa ruší a od nasledujúcej nedele sa budú spievať už len „ľudové piesne“ (JKS). Koncert sa koná v spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Koncert podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Spevácky zbor a komorný orchester Comenius

Je zložený zo študentov rôznych ročníkov. Každoročne vystupuje na pôde Univerzity Komenského i mimo nej. V minulom roku spolu s Komorným orchestrom Ladislava Hanusa úspešne uviedol Pergolesiho Stabat mater. Aj tentokrát v orchestri vypomáhajú profesionálni hudobníci, ktorí pôsobia v renomovaných umeleckých súboroch, ako napríklad orchester Slovenského národného divadla či Musica aeterna.

Sergej Mironov, drigent Študoval na Štátnom hudobnom konzervatóriu v Kaluge v Rusku a neskôr na Hudobnej akadémii v Moskve. Od roku 1974 pôsobí na Slovensku ako dirigent, zbormajster a pedagóg hudby. Má za sebou množstvo koncertov a ocenení s najrôznejšími speváckymi zoskupeniami v klasickej i jazzovej hudbe.  Tomáš Šelc, basbarytón,  Absolvent bratislavského Konzervatória a VŠMU. Má za sebou mnoho úspešných projektov doma i v zahraničí. V súčasnosti účinkuje na doskách Slovenského národného divadla a Janáčkovho národného divadla v Brne. Je pravidelným partnerom františkánskej Scholy minor.