illustration-021
Society

Dieťa ako produkt?

Prednáška talianskej bioetičky o právach embryií. V taliančine s tlmočením.
Je ľudské embryo pred zákonom vecou či osobou? Je možné výsledok umelého oplodnenia reklamovat? Má dieťa zo skúmavky právo poznať svojich rodicov?
Téma neplodnosti dnes trápi mnohé páry. Čo by mali budúci rodičia, lekári aj zákonodarci vedieť o mimotelovom oplodnení, ktoré sa dnes často ponúka ako dostupné riešenie? Dr. Casini nám  problém umelého oplodnenia predstaví z bioetického, no najmä právneho hľadiska. Je embryo, ktoré pri umelom oplodnení vniká, nositeľom práv, alebo je pred zákonom skôr vecou, ktorú možno vlastniť? Dr. Casini na príklade talianskej legislatívy vysvetlí, aké následky má rozhodnutie o tejto otázke. Ak je umelé oplodnenie medicínskym zákrokom na objednávku, vyvstáva tiež problém, či pri ňom platia podmienky ako pre ostatné služby - vrátane reklamácie. V neposlednom rade sa Dr. Casini pozrie na filozofický stret dvoch "protichodných" ľudských práv. Darcovia spermií by často chceli zostať anonymní. Rovnako má dospievajúce dieťa nárok spoznať svoju identitu a mená ľudí, ktorí mu dali život. Ako to teda vlastne je?  
Marina Casini

Marina Casini

Marina Casini je talianska právnička a bioetička. Je autorkou početných kníh, odborných aj publicistických článkov o bioetike. Venuje sa témam z oblastí ľudských práv, interrupciám, asistovanej reprodukcii, eutanázii, závetom, výhrade vo svedomí, genetickým testom či manželstve a rodine. Po štúdiách práva (s najvyšším akademickým vyznamenaním) a bioetiky získala Ph.D. v odbore Medicínska etika a bioetika na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca v Ríme. Odvtedy vyučuje témy na rozhraní práva a bioetiky a pokračuje v odbornom výskume na rovnomennej univerzite. Dr. Casini je členkou redakcie medzinárodného časopisu Inštitútu Bioetiky "Medicina e Morale" a ďalších odborných i laických časopisov či webov. Pravidelne prednáša na odborných kongresoch či v talianskych médiách.