illustration-038
Society

Gynekológia podľa svedomia

Prednáška o prirodzených gynekologických riešeniach
Ako by mali prebiehať tehotenstvo a pôrod na Slovensku? Sú prirodzené metódy rovnako spoľahlivé ako antikoncepčné? Je antikoncepcia škodlivá? Môže prirodzený prístup k neplodnosti konkurovať umelému oplodneniu?
Tehotenstvo je pre slovenské ženy čoraz častejšie skúškou vôle, už menej však oslavou príchodu nového člena rodiny aj pre nepriaznivé podmienky v slovenskom zdravotníctve. Ako by mala vyzerať príprava ženy počas tehotenstva, aké práva si môže uplatniť a aké kompetencie ležia v rukách gynekológa? Ako vyzerá ideálna spolupráca medzi tehotnou ženou a jej gynekológom? Podľa najnovších prieskumov je na Slovensku používanie antikoncepcie na ústupe, zvýšila sa však spotreba tzv. „tabletiek po“. Gynekológovia varujú, že tieto faktory budú mať za následok zvýšený počet potratov. Je antikoncepcia skutočne najúčinnejšia ochrana pred počatím, alebo je skôr škodlivým zásahom do organizmu ženy – či dokonca životného prostredia? Nie sú prirodzené metódy plánovania rodičovstva dôstojnejšími prístupmi k žene a jej telu? Umelé oplodnenie sa na už aj Slovensku stáva vyhľadávaným riešením pre páry, ktoré túžia mať dieťatko – avšak otvára mnohé etické otázky. Sú riešenia neplodnosti, ktoré nezasahujú do procesu počatia, rovnako spoľahlivé ako umelé metódy?
Ivan Wallenfels

Ivan Wallenfels

Lekár MUDr. Ivan Wallenfels so spolupracovníkmi pracujú už dvanásť rokov v gynekologickej ambulancii Gianna v Žiline, zriadenou Fórom života a Žilinskou diecézou. Na ambulancii sú dodržiavané princípy katolíckej bioetiky - citlivý prístup k pacientkam a ich plodnosti, i úcta k počatému životu. Ivan Wallenfels vychováva s manželkou Martinou, tiež lekárkou, šesť detí.