illustration-015
Society

Svätý na plný úväzok

Prednáška s diskusiou, ako môže každý, nielen rodič šiestich detí, duchovne rásť v zamestnaní.
Môžem sa stať lepším človekom v zamestnaní? Má práca duchovný rozmer? Dá sa postojom k práci meniť druhých?

Pri dnešnom nastavení trhu práce a svete korporácií, kde občas trávime aj 12 hodín denne, sme naklonení vnímať pracovný život, súkromie a duchovný rast ako množiny bez prieniku. Mnoho mladých sa potýka s ťažkosťami, ako zladiť rodinný život s požiadavkami práce, prípadne svoj duchovný život a morálne zásady s tým, čo od nás očakáva náš “nine to five job”.

Prostredníctvom krátkej prednášky a následnej diskusie s Andrejom a Gabikou Buriankovými by sme chceli ponúknuť ucelený pohľad na “svätosť v každodennosti” - každý z nás je povolaný stať sa lepším človekom práve tam, kde sa nachádza a že pracovný život je miestom, kde sa dá toto povolanie naplniť. Pohľad na historický kontext a teologické pozadie “posväcovania práce, seba aj druhých”, moderovaný rozhovor z pohľadu manžela, manželky a celej rodiny vychádza zo spirituality Opus Dei, osobnej prelatúry Katolíckej cirkvi.
buriankovci.IMG_6264.jpg

Andrej a Gabriela Buriankovci

Gabriela a  Andrej Buriankovi sú manželmi 29 rokov, počas ktorých sa stali rodičmi šiestich detí. Angažujú sa prostredníctvom projektu Akadémia rodiny vo vzdelávaní rodičov v oblasti výchovy. Majú viacročné skúsenosti s organizovaním letných rodinných pobytov so zameraním na podporu rozvoja rodičovských zručností v oblasti výchovy a vzťahov pod názvom Rodinné leto. Spolupodielali sa v Bratislave na založení súkromnej materskej školy zameranej na personalizované vzdelávanie v kresťanskom duchu. Gabriela pracuje v oblasti poradenských a konzultačných služieb zameraných na vzdelávanie a výchovu, Andrej pracuje v oblasti IT.