illustration-060
Theology

Kontroverzná synoda

Vatikanista o Biskupskej synode o rodine a rozhodnutiach pápeža. (Anglicky so simultánnym tlmočením do slovenčiny.)
Bola biskupská synoda o rodine zmanipulovaná? Čo si myslí pápež František o manželstve a rozvode? Zmení Cirkev svoje učenie o sexuálnej morálke?
Od nástupu pápeža Františka si niektorí žurnalisti a tiež niektorí liberálnejší teológovia sľubujú zmenu v kontroverzných častiach učenia Katolíckej cirkvi. Jednou z najkontroverznejších častí cirkevnej náuky je učenie o manželstve a sexuálnej morálke. Práve tejto téme sa venuje najnovšia apoštolská exhortácia Amoris laetitia. Tento pápežský dokument vychádza z odporúčaní prijatých na biskupskej synode v roku 2014 a 2015. Na oboch synodách boli predložené aj návrhy, ktoré ešte pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. považovali za nezlučiteľné s katolíckou morálkou. Z rôznych strán vyšli podozrenia ohľadom procesuálneho vedenia biskupskej synody. Viacerí pozorovatelia a aj niektorí biskupi vyslovili podozrenie zo snahy zmanipulovať synodu a obmedziť slobodné rozhodovanie synodálnych otcov. Známy vatikanista Edward Pentin pozorne sledoval dianie priamo v Ríme počas synody i po nej. Viedol oficiálne i neoficiálne rozhovory s viacerými významnými predstaviteľmi Cirkvi. Vo svojej prednáške priblíži priebeh synody a zmeny, ktoré na synode zaviedol pápež František. Bude analyzovať vnútrocirkevné spory o manželstve a sexuálnej morálke. Zhodnotí aj perspektívu ďalšieho vývoja po vydaní najnovšieho pápežského dokumentu. Po prednáške bude nasledovať diskusia, v ktorej dostanú priestor aj otázky z publika.
Edward Pentin

Edward Pentin

Edward Pentin je známy katolícky žurnalista a vatikanista, ktorý už 13 rokov pracuje v Ríme ako spravodajca zameraný na dianie v Rímskej kúrii. Ako spravodajca pokrýval dianie na biskupských synodách v rokoch 2014 a 2015. Preslávil sa najmä rozhovorom s kardinálom Kasperom, v ktorom kardinál ostro kritizoval vystupovanie afrických biskupov k témam synody. Svoje články publikuje v americkom National Catholic Register a v ďalších periodikách. Je autorom knihy "The Rigging of a Vatican Synod?", v ktorej priblížil zákulisné dianie na synode v roku 2014 a pokúsil sa zhodnotiť názory o možnej manipulácii synody.