Počas sv. omše zaznejú spevy z klasickej „zlatej“ vrstvy chorálu, chorálne kompozície z neskoršieho obdobia a skladby inšpirované chorálom.
Gregoriánsky chorál je jednohlasný liturgický spev v latinčine, ktorý vznikol v stredoveku. Je pilierom, na ktorom je postavená európska artificiálna hudobná kultúra a od ktorého sa odvinul komponovaný viachlas. Cirkev ho pokladá aj dnes za vlastný rímskej liturgii. Počas sv. omše zaznejú spevy z klasickej „zlatej“ vrstvy chorálu spred 10. storočia, no aj chorálne kompozície z neskorého stredoveku i novoveku a skladby inšpirované chorálom. Schola Minor a Františkánska schóla Bratislava vychádzajú pri interpretácii gregoriánskeho chorálu z princípov gregoriánskej semiológie a venujú sa aj polyfonickému spracovaniu chorálnych spevov a ich prepájaniu s modernými hudobnými nástrojmi.
Schola Minor a Františkánska schóla

Schola Minor a Františkánska schóla

Františkánska schóla Bratislava  

je vokálno-inštrumentálny súbor, ktorý interpretuje hudobné diela rôznych štýlových období od stredoveku po súčasnosť. Zvláštnu pozornosť venuje hudbe františkánskej tradície. Pôsobí od roku 2007.

Schola Minor Františkánskeho kostola v Bratislave

je vokálny súbor, ktorý sa špecializuje na interpretáciu gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Vznikol v roku 2013.

Spev: 

Hilda Gulyásová (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová (+ viola), br. Efrém Zemjánek, br. František Mária Kadlečík, br. Rufín Halčin, br. Samuel Takács, Gregor Regeš (violončelo), Lumír Machek (kontrabas), Sylvia Urdová (zbormajster, organ)