Je svet na pokraji ekologickej katastrofy? Aké sú príčiny ekologickej krízy? Potrebujeme kvôli ochrane prírody meniť naše životy?
Františkova encyklika Laudato si vzbudzuje celosvetovú pozornosť. Pápež v encyklike ostro kritizuje súčasnú kultúru a moc technológií. Tvrdí, že ekologická kríza je v skutočnosti aj krízou etiky a náboženstva. Dnes sa paradoxne zdá, že encyklika získava viac uznania od ľavicových liberálnych médií ako od konzervatívnych či ekonomických kruhov. Pápež podľa ľavice podporil boj proti globálnemu otepľovaniu, voľnému trhu či konzumnej kultúre. Konzervatívci sa však pýtajú, či to pápež s kritikou trochu neprehnal. Globálne otepľovanie považujú za neoverenú hypotézu a voľný trh za podmienku rozvoja. Za pápežovými slovami vidia zakuklený socializmus. Táto téma si podľa nás jednoznačne zaslúži dobrú diskusiu. Preto sme k nám pozvali ekologického aktivistu Juraja Hipša a ekonomického liberála Martina Vlachynského. Budú s nami diskutovať o pápežových pohľadoch na prírodu, spoločnosť, ekonomiku, etiku, náboženstvo a spiritualitu. Príďte si vypočuť ich názory a nepremeškajte možnosť položiť im vlastné otázky.

Martin Vlachynský.jpg

Martin Vlachynský

Martin Vlachynský vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen vo Veľkej Británii. Od roku 2012 pracuje v ekonomickom inštitúte - INESS. Zaoberá sa hospodárskou politikou, podnikateľským prostredím a konkurencieschopnosťou, najmä v zdravotníctve a energetike.

Juraj Hipš

Juraj Hipš

Rodák z Petržalky, ktorý žije na lazoch v Zaježovej. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval filozofiu a estetiku so zameraním na environmentálnu etiku. V roku 2000 založil Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je predsedom celoslovenskej siete environmentálnych organizácií Špirála a pôsobí ako lektor Sokratovho inštitútu. Pred deviatimi rokmi založil environmentálno-komunitnú základnú školu v Zaježovej. Je spoluautorom niekoľkých príručiek pre environmentálnu výchovu a výchovu k tolerancii. Jeho blogy si môžete prečítať na portáli ciernalabut.sk. Tvrdí, že len ten, kto dosiahol vnútorný pokoj a múdrosť, dokáže chrániť životné prostredie. Ekonomické a politické systémy, ako aj technológie podľa neho odrážajú len stav nás samých.