David Quinn

David Quinn

David Quinn je írsky spoločenský a náboženský komentátor. Je zakladateľom a riaditeľom The Iona Institute. Pravidelne publikuje v časopisoch The Irish CatholicThe Irish Independent a tiež časopisoch v zámorí. Je častým hosťom írskych rozhlasových a televíznych relácií. Verejne podporuje „prolife“ hnutie. Je kritikom „homomanželstiev“ a eutanázie.