Richard Rybníček

Richard Rybníček

Pochádza z Trenčína, kde je v súčasnosti už druhé funkčné obdobie primátorom. Vyštudoval televíznu žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, študoval tiež na Univerzite Friedricha Wilhelma v Bonne. Je bývalým riaditeľom televízie JOJ a Slovenskej televízie a pôsobil aj ako riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky. Bol členom KDH. Zaujal svojím návrhom na komplexnú reformu administratívy na Slovensku, ktorú chce realizovať aj zmenou správneho členenia krajiny. Plánuje ísť do vysokej politiky so stranou TOSKA, ktorej vznik pred časom oznámil.