Danka Čontofalská

Danka Čontofalská

Pracuje v organizácií Leaf. Je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.