Ján Mrva

Ján Mrva

Ján Mrva sa narodil v Bratislave 17. októbra 1969. Od apríla 1991 je ženatý s Andreou Mrvovou, je otcom troch detí (Marek 26, Michaela 21, Marcela Laura 12). Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu - Stavebnú fakultu, odbor Geodézie a kartografie. Po  absolvovaní školy pôsobil krátko na katastri a potom dlhé roky ako komerčný autorizovaný  geodet a kartograf v bratislavskom kraji. V decembri 2006 bol prvý krát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava - Vajnory. Funkciu starostu zastáva  nepretržite už tretie funkčné obdobie, 12. rok. Medzi jeho úspechy, ktoré dosiahol počas starostovania, patrí nový kultúrny dom, nová škôlka pre 125 detí, revitalizácia Parku pod lipami, nové multifunkčné ihrisko a participácia na realizácii projektu cyklotrasy JuRaVa a Pri starom letisku, dostavba 5 tried školy a ďalšia výstavba 4- triednej škôlky pre 88 detí. Vo volebnom období 2014 - 2018 je aktívnym  poslancom Mestského  zastupiteľstva hl. mesta Bratislava, bojovníkom proti zbúraniu PKO a zachovania nábrežia Dunaja pre verejnosť s možnosťou vyjadrenia sa verejnosti, za transparentné verejné obstarávanie na verejné osvetlenie a parkovaciu politiku či zimnú a letnú údržbu a za zachovanie pamiatok na Bratislavskom hrade i výstavbu záchytných parkovísk okolo Bratislavy a predĺženie električiek na konce mesta.  V rokoch 2015 a 2016  bol tiež predsedom Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti je členom sekcie ekonomiky rady ZMOS. Ako aktivista pôsobí v OZ Triblavina za dobudovanie diaľnice D1 so súbežnými kolektormi  podľa schválených povolení a zároveň bol iniciátorom a zodpovednou osobou v úspešnej Petícii za zákaz hazardu v Bratislave.