May Be Siblings

May Be Siblings

May be Siblings - Anka Krchniaková (husle), Jano Kaločaj (husle) a Martin Pauliny (klavír) – vzniklo celkom spontánne pred reprízou dovtedy čisto klavírneho koncertu HudbouSvetom v roku 2016. Anka vyštudovala hru na husle na VŠMU v Bratislave. Janko na VŠMU študoval manažment hudby a Martin pokračuje štúdium klavíra na Konzervatóriu. Dramaturgiu May Be Siblings tvorí ich vlastná tvorba a covery súčasnej prevažne filmovej hudby. Ankin prírastok do rodiny dočasne obmedzil jej pôsobenie v skupine.