Caroline Líšková

Caroline Líšková

Je Bratislavčanka. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde si doplnila vzdelanie postgraduálnym štúdiom. Pracovala na rôznych manažérskych pozíciách v medzinárodnej korporácii, aj  v banke. Popri pracovných povinnostiach bola takmer 10 rokov externým pedagógom na vysokej škole. V roku 2007 založila poradenskú spoločnosť poskytujúcu služby pre malých, stredných podnikateľov a fyzické osoby. O pár rokov neskôr aj vzdelávaciu agentúru. Pôsobí ako podpredsedníčka Okresného centra KDH Staré mesto, odkiaľ intenzívne participuje na aktivitách spojených s komunálnou politikou. Je spoluautorkou knihy Manažment, ktorá hovorí aj o tom, ako korupcia z najvyšších miest negatívne ovplyvňuje naše životy. Chce priniesť nové a pragmatické riešenia Bratislavy. Chce byť garanciou zmeny, ktorú Bratislava tak veľmi potrebuje.