o. Benjamín Kosnáč

o. Benjamín Kosnáč

Vždy usmiaty, veselý, pozitívne naladený. Katolícky kňaz, ktorý po omši pred kostolom podáva farníkom ruky a prehodí vždy pár priateľských slov. Narodil sa v Bratislave, Karlovej Vsi. V rodine ich bolo 6 detí. Od malička ho to priťahovalo k oltáru. V roku 1993 bol vysvätený za kňaza. Po troch kaplánskych miestach prijal ponuku arcibiskupa Sokola odísť do farnosti sv. Cyrila a Metoda v Sterling Heights na severnom predmestí Detroitu v štáte Michigan v USA. Po necelých 19 rokoch sa v lete 2017 vrátil do rodnej vlasti. V súčasnosti pôsobí ako výpomocný kňaz vo farnosti Blumentál.