Oľga Pietruchová

Oľga Pietruchová

Dlhoročná aktivistka za práva žien, odborníčka na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej lobby v Bruseli, ako externá konzultantka Rozvojového fondu OSN a v treťom sektore v organizáciách Možnosť voľby, Ženská lobby Slovenska a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.  V rokoch 2001 a 2002 bola koordinátorkou oboch ročníkov kampane Piata žena. Má skúsenosti nielen z aktivizmu a práce v mimovládnych organizáciách, ale aj ako úspešná podnikateľka a riaditeľka vlastnej distribučnej firmy, ktorú viedla v rokoch 1992 až 2000. Je autorkou mnohých publikácií na tému rovnosti príležitostí rodovej rovnosti a postavenia žien. Svoje názory a články publikuje v rôznym médiách a na svojom blogu. V posledných rokoch sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti a vypracovávaniu rodových analýz a expertíz pre domáce i medzinárodné inštitúcie. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.