Bohdan Hroboň

Bohdan Hroboň

Vyučuje na Katedre náboženských štúdií Žilinskej univerzity. Študoval Biblické vedy na Wheaton Graduate School a St. Paul Luther Seminary v USA. Na University of Oxford sa zameriaval na Orientalistiku. Dlhodobo sa venuje výkladu žalmov a Starej zmluvy.